DetailController

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Tài chính - Quản lý công sản

09/10/2023 04:45
Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Tài chính - Quản lý công sản

UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN

Bấm để chọn thủ tục ông/bà đang muốn thực hiện:


1. Thủ tục quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư


NẾU GẶP KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VUI LÒNG LIÊN HỆ UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 024 3855 4035

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

NewsByCategory