DetailController

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Dân tộc

23/10/2023 09:11
Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Dân tộc

UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN

Bấm để chọn thủ tục ông/bà đang muốn thực hiện:

1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số


2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.


NẾU GẶP KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VUI LÒNG LIÊN HỆ UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 024 3855 4035

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

NewsByCategory