DetailController

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội

23/10/2023 09:06
Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội

UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN

Bấm để chọn thủ tục ông/bà đang muốn thực hiện:


1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp


2. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


3. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp


4. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


5. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


6. Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày


7. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động


8. Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động


9. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi


10. Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí


NẾU GẶP KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VUI LÒNG LIÊN HỆ UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 024 3855 4035

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

 

 

NewsByCategory