DetailController

Thủ tục hành chính

PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LÀM ĐIỂM VIỆC LÀM GIÀU, LÀM SẠCH DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI QUỐC GIA

PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LÀM ĐIỂM VIỆC LÀM GIÀU, LÀM SẠCH DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI QUỐC GIA

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường triển khai thực hiện làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ văn bản số 2291/UBND-TNMT ngày 31/8/2023 của UBND Quận Hoàng Mai về việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai tại 13 phường thuộc quận.

Chiều ngày 08/9/2023, UBND phường  Định Công đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế  hoạch về việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; phối hợp làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ diệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường Định Công.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai; đồng chí Đào Thiện Linh - Chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường quận; đồng chí Đỗ Văn Thắng - Phó Giám đốc Trong tin lưu trữ thư viện tài nguyên và môi trường quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Phượng - PBT đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ; Trưởng phó các ban ngành đoàn thể; các ông bà là Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận  tổ trưởng 42 tổ dân phố; cũng dự Hội nghị đông đủ.