DetailController

Cải cách hành chính

246 ĐIỂM CHỮA CHÁY CÔNG CỘNG; 492 BÌNH CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN TOÀN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

Trước tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp, thiệt hại về người và tài sản vô cùng nặng nề. Cùng với các biện pháp tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ và vận động người dân tự trang bị các trang thiết bị phòng cháy cơ bản trong mỗi gia đình tại khu dân cư, tổ dân phố.

Ngay trong 02 ngày 16/9 và 17/9/2023;  UBND phường Định Công, Công an phường Định Công tổ chức lắp đặt 246 điểm chữa cháy công cộng và 492 bình chữa cháy trên toàn bộ các ngõ ngách; các điểm công cộng trên toàn địa bàn phường.