DetailController

Đảng đoàn thể

Lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2022 đối với đồng chí Đỗ Xuân Hòa tại phường Định Công

05/12/2022 03:18
Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Đức Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Quận ủy Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy phường Định Công;

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Đức Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàng Mai; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Quận ủy Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy phường Định Công; lãnh đạo Đảng uỷ - UBND, Trưởng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ TDP 38 và Trưởng ban công tác Mặt trận TDP 38, Tổ trưởng tổ dân phố tại nơi đồng chí sinh sống.

     Mở đầu buổi lễ, thừa uỷ quyền của Thành uỷ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàng Mai công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và thông qua tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Đỗ Xuân Hòa.

     Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàng Mai đã chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Đỗ Xuân Hòa . Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàng Mai nhấn mạnh: việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của các đảng viên nói chung và của đồng chí Đỗ Xuân Hòa  nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Sau khi nghỉ công tác, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền tại địa phương. Đồng chí đảng viên Đỗ Xuân Hòa  cùng gia đình đã vô cùng xúc động và cảm ơn khi được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, động viên kịp thời và tổ chức rất chu đáo Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng ngay tại tư gia của gia đình.

NewsByCategory