DetailController

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

22/11/2023 04:22
Thủ tục hành chính công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN


 

Bấm để chọn thủ tục ông/bà đang muốn thực hiện:


1. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


2. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giao dục trở lại


4. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học


5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)


NẾU GẶP KHÓ KHĂN VUI LÒNG LIÊN HỆ UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 024 3855 4035

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

NewsByCategory