DetailController

MTTQ và các đoàn thể

HƠN 1.000 ĐẢNG VIÊN TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG ĐÃ THAM GIA HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) DO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG TỔ CHỨC

Ngày 07/11/2023, Đảng ủy phường Định Công đã tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); đồng thời tổ chức quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ngày 07/11/2023, Đảng ủy phường Định Công đã tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); đồng thời tổ chức quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, có Đồng chí Trần Văn Trinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Định Công; đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên Trung ương, Nguyên phó trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo UBND - UBMTTQ; các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí Trưởng - phó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí là Bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cũng tham dự Hội nghị để học tập đông đủ.