DetailController

Giới thiệu

Giới thiệu Phường Định Công

03/01/2024 02:53
Giới thiệu Phường Định Công

Phường Định Công được thành lập trên cơ sở chuyển từ xã Định Công và sáp nhập một phần diện tích, dân cư của phường Khương Mai và phường Phương Liệt. Khi mới thành lập, phường có diện tích 275,5 ha, 4.539 hộ gia đình với 19.521 nhân khẩu, được chia thành 6 khu dân cư (khu Hạ, khu Trại, khu Thượng, khu Đô thị, khu Phương Liệt, khu Khương Mai), số lượng Đảng viên 357 sinh hoạt tại 17 chi bộ.

          Phường Định Công được thành lập có những thuận lợi với nhiều tiềm năng, nguồn lực mới để phát triển, song cũng phải giải quyết nhiều khó khăn, thách thức to lớn: Cơ sở vật chất còn thiếu, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, các thiết chế về văn hóa, xã hội chưa đầy đủ, trụ sở Đảng ủy - chính quyền - MTTQ các đoàn thể, Công an, Trạm y tế xuống cấp, các khu dân cư thành lập hầu như chưa có nhà hội họp để sinh hoạt cộng đồng, trình độ dân trí chưa đồng đều. Đời sống kinh tế chưa cao, tốc độ tăng trưởng 9-11% (sản xuất TMDV chiếm 70%, sản xuất nông nghiệp chiếm 30%)

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàng Mai, sự quan tâm của UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể của quận, các đơn vị bạn; Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động và không ngừng đổi mới sáng tạo, Đảng bộ - chính quyền và nhân dân toàn phường đã ra sức xây dựng, vượt qua những khó khăn, vừa củng cố và kiện toàn tổ chức, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để Định Công ổn định, từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tính đến tháng 11/2023; Dân số tăng trưởng với 52.040 nhân khẩu, 14535 hộ, kinh tế phát triển và chuyển dịch nhanh theo hướng thương mại, dịch vụ, tốc độ tăng trưởng khoảng 16%/ năm. Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá thể tăng mạnh. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đã làm cho diện mạo đô thị của phường thay đổi nhanh chóng, khang trang, hiện đại. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị và vệ sinh môi trường ngày càng đi vào nền nếp. Ý thức tự giác chấp hành trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng và đầu tư hạ tầng đô thị là nền tảng quan trọng để phường phát huy truyền thống văn hóa của địa phương, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa xã hội. Sự nghiệp giáo dục đã có nhiều thành tựu với đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ thầy cô giáo có kinh nghiệm, tâm huyết, thực sự đã trở thành những địa chỉ giáo dục có chất lượng trên địa bàn quận. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm; hoàn thành tốt các chương trình quốc gia và liên tục đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác dân số KHHGĐ luôn vượt các chỉ tiêu quận giao góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với chất lượng ngày một nâng cao, với nhiều hình thức phong phú đáp ứng được các hoạt động của nhân dân. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa luôn đạt trung bình từ 85-96% , giữ vững chất lượng TDP văn hóa. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc gia đình chính sách, người có công luôn được quan tâm chỉ đạo, hàng trăm trường hợp đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi đào tạo nghề, giải quyết việc làm qua đó từng bước thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Đến nay phường không còn hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo theo chuẩn. Công tác cải cách hành chính được tập chung chỉ đạo, đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là khâu đột phá được Đảng ủy, UBND phường tích cực triển khai thực hiện. 3 năm trở lại đây, phường Định Công luôn nằm trong tốp đầu của quận về thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp phường. Trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Quận ủy - HĐND, UBND Quận và chỉ đạo quyết liệt của công an Quận, tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn phường được giữ vững, Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tham gia tố giác tội phạm và phong trào tự quản trong các tổ dân phố đã phát huy kết quả thiết thực, không có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Công tác quốc phòng quân sự địa phương đạt nhiều kết quả, hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng thủ khu vực; công tác tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngủ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ phường phát triển không ngừng, từ 17 chi bộ với 357 đảng viên ngày mới thành lập, đến nay Đảng bộ phường đã có 30 chi bộ với 2489 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng luôn được tập trung chỉ đạo toàn diện trên cả 3 mặt: Chính trị, Tư tưởng và tổ chức. Thực hiện có hiệu quả việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; Nghị quyết TW 4 được Đảng bộ triển khai với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước nhân dân. Hàng năm 100% các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đã được nâng cao góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng bộ phường được Quận ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Chỉ đạo làm tốt công tác vận động quần chúng; đối thoại trực tiếp gắn với giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương, kế hoạch của quận và phường vào cuộc sống, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân hiến kế, tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Hàng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đều được cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu tổ chức cơ sở hội vững mạnh.

NewsByCategory