DetailController

Chính trị - Kinh tế

ĐỒNG CHÍ ĐINH TIẾN DŨNG - BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI DỰ NGÀY HỘI “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023” TẠI PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCĐ- CAQ ngày 18/7/2023 của BCĐ 138 quận Hoàng Mai về việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023. Hòa chung không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8, ngày thành lập lực lượng công an nhân dân và quốc khánh 2/9. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Hoàng Mai ( 25/11/2003 – 25/11/2023).

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCĐ- CAQ ngày 18/7/2023 của BCĐ 138 quận Hoàng Mai về việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023. Hòa chung không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8, ngày thành lập lực lượng công an nhân dân và quốc khánh 2/9. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Hoàng  Mai ( 25/11/2003 – 25/11/2023).

Tối ngày 14/8/2023, Đảng ủy – UBND – UBMTTQ – Ban Chỉ đạo 138 phường Định Công trang trọng tổ chức ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm 2023.